Suunnittelemme Cencorpin pääkonttorin nykyaikaiseksi toimistotilaksi keskelle tuotantohallia.

DETAILS

Tuotannon automaatio- ja robotiikkajärjestelmiä kehittävä yritys on valinnut Janni Areva Oy:n pääkonttorinsa tilasuunnittelijaksi.

Jo aiemmin Salossa toiminut Cencorp Automation tekee miljoonainvestoinnin Salon entiseen Nokian matkapuhelintehtaaseen.
”Meillä on siellä vain seinät”- kuvastaa hyvin tämän hetkistä tilannetta. Suunnittelemme tehdastilaan uuden toimiston, joka on pinta-alaltaan 1600m2 ja vastaa n. 80 toimistotyöntekijän tarpeita.
Meidän tehtävänämme on tilasuunnitelman kautta vahvistaa ja tukea Cencorp Automationin brändiä ja samalla toteuttaa uniikki, käyttäjälähtöinen tila, jossa asiakkaan tilakokemuksella on suuri rooli.

OUR RECIPE

Tilasuunnitelman keskiössä ovat Cencorp Automationin arvojen mukaisesti työntekijä yksilönä sekä asiakkaat. Suunnitelman yhtenä lähtökohtana on asiakaskokemus ja tämä tuodaan esille luomalla käsite World of Cencorp. World of Cencorpin avulla tuodaan esille yrityksen tuotteet, arvot sekä tekijät tuotteiden takana.

Toimisto- ja tuotantotilat rakennetaan tehdasrakennukseen, joka määrittelee hyvin vahvasti tilasuunnitelman suunnan. Kahdeksaan metriin kohoava katto ja esillä oleva tekniikka antaa tilalle luonteen. Korkeus tuodaan esille hyvällä valaistussuunnitelmalla ja viihtyvyyttä parannetaan akustiikaalla. Olemassa oleva luonne otetaan huomioon säilyttämällä tuotantomainen ympäristö. Tulevaa toimistoa voisi kuvailla nykyaikaiseksi toimistotilaksi keskellä tuotantohallia.