Loimme Salolaiselle yrittäjälle strategiaa tukevan yritysilmeen.

DETAILS

Salossa toimivalle, osteopatiaan erikoistuvalle, fysioterapeutti Antti Rindellille luotiin uusi yritysilme, joka sisälsi nimen, logon, graafisen ohjeiston ja verkkosivut kuvineen.

OUR RECIPE

Yritysilmeen luominen toteutettiin tiiviissä yhteistyössä ja vuoropuhelussa yrittäjän kanssa. Suunnitelman pohjana toimi yrittäjän pitkän aikavälin strategia, jonka myötä yritysilmeestä luotiin ajaton ja tulevaisuuden tarpeiden mukaan muokkautuva.

Värimäärittelyssä ja logon muodoissa haluttiin korostaa liikettä, terveyttä ja voimaa. Sana praxia tulee lääketieteellisestä päätteestä, joka tarkoittaa jonkin asian tai liikkeen saavuttamista tai suorittamista. Uudessa yritysilmeessä haluttiin fysioterapia- ja osteopatiapalveluita lähestyä kivun sijaan hyvänolontunteen ja parantuneen elämänlaadun kautta.

Yritysilmeen lisäksi Praxialle toteutettiin yritysilmettä tukevat verkkosivut ja kuvamaailma, jonka keskiössä on ihmisen hyvinvointi.