Scroll Top

Mikä on brändi ja miksi se on tärkeää?

Mikä on brändi ja miksi se on tärkeää?

Mitä brändi tarkoittaa?

Brändi ymmärretään hyvin usein liian pinnallisesti tai kapea-alaisesti yrityksen ulkoisiksi elementeiksi, kuten logoksi ja nimeksi. Brändi on muotisana, jota heitellään keskusteluissa ilmaan, koska se on sanana sopivan ympäripyöreä ja monille sisällöltään epäselvä käsite.

Tottahan se osittain on. Brändi on monivivahteinen, merkityksellisyydessään jopa hieman mystinen asia. Mikä tekee pienellä hedelmän kuvalla varustetusta puhelimesta haluttavamman kuin jostain sen kanssakumppanista? Ja miksi samaisesta laitteesta ollaan valmiita maksamaan moninkertaisia summia, vaikka teknisiltä ominaisuuksiltaan se ei poikkea kilpailevista tuotteista?

Vastaus on yksinkertainen: brändi

Yksinkertaisuudessaan brändillä tarkoitetaan kuitenkin yrityksestä muodostunutta mielikuvaa, joka syntyy imagon ja maineen summana.

Mitä imago ja maine sitten ovat?

Imago on yrityksen itsestään tietoisesti luoma ja hallinnoima kuva, jonka taustalla on yrityksen strategia. Imago sisältää muun muassa juuri aiemmin mainitut visuaaliset elementit, kuten logon ja värimäärittelyt sekä markkinointiviestinnän ja muut toimet, joilla yritys pyrkii vahvistamaan haluamaansa kuvaa sidosryhmiensä (asiakkaat, kumppanit, rahoittajat jne.) mielessä.

Maine puolestaan ei ole yrityksen hallinnan alaisena, vaan se muodostuu yrityksen sidosryhmien keskuudessa. Maineeseen vaikuttavat kaikki kohdehenkilön kokemukset yrityksestä – olivatpa ne omia tai muiden kertomia. Maineeseen voidaan toki pyrkiä vaikuttamaan esimerkiksi asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten kautta.

Imago muodostuu siis siitä, mitä yritys kertoo itsestään ja maine puolestaan siitä, mitä muut kertovat yrityksestä. Brändi muodostuu näiden osien summana.

Brändi pitää ansaita

Brändiä ei voi ostaa, eikä yritys voi päättää olevansa brändi, sillä brändi luodaan ja rakennetaan yhdessä sidosryhmien kanssa. Lopulta ulkopuolella olevat henkilöt päättävät, onko brändi syntynyt.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö brändin rakentaminen olisi kovaa ja strategista työtä yritykseltä. Brändiksi haluavan yrityksen on tehtävä jatkuvasti työtä sen eteen, että tämä titteli sille myönnetään.

Kuinka brändiä sitten rakennetaan?

Brändin rakentaminen on pitkäjänteistä, jopa vuosia kestävää työtä.

Jotta brändi voi syntyä, on yrityksen kaiken toiminnan oltava linjassa tämän tavoitteen kanssa. Brändin rakentaminen ei ole yksittäisten toimijoiden vastuulla vaan se kattaa koko organisaation ja kaiken sen toiminnan aina johtoportaasta asiakasrajapinnassa työskenteleviin henkilöihin.

Brand book, sidosryhmäviestintä, tarkoin määritelty graafinen ohjeisto, yrityskuvaa toiminnallisesti ja visuaalisesti tukevat toimitilat ja koulutettu henkilöstö ovat kaikki esimerkkejä brändin rakentamisen osa-alueista.

Miksi haluaisin olla brändi?

Miksi brändi on sitten kaiken tämän työn arvoista?

Maailman arvostetuimpiin brändeihin kuuluvat muun muassa Apple, Coca-Cola, Toyota ja Disney (Forbes’ annual list of the World’s Most Valuable Brands, 2020). Jo näiden yritysten nimien lausuminen herättää heti mielikuvan kyseisistä yrityksistä ja niiden tuotteista. Vahvat brändit tunnistetaan, ne herättävät vahvoja mielikuvia ja houkuttelevat asiakkaiden lisäksi myös työntekijöitä.

Brändistä on siis yritykselle paljon hyötyjä, mutta nostetaan tässä kohtaa esille kolme erittäin konkreettista brändin tuomaa etua:

1. Ostopäätös tehdään helpommin

Tunnettu brändi koetaan luotettavammaksi ja ostopäätökseen käytetään vähemmän aikaa. Yleinen positiivinen kuva yrityksestä tai tuotteesta vahvistaa omaa luottamustamme brändiä kohtaan, jolloin käytämme vähemmän aikaa ja resursseja muun muassa tiedon keräämiseen ostopäätöksen tueksi.

2. Tuotteesta tai palvelusta maksetaan enemmän

Vaikka kuinka yritämme itsellemme toisin uskotella, ostopäätöksemme perustuvat hyvin usein tunteeseen ennemmin kuin järkeen. Emme useinkaan osta pelkästään tuotetta vaan nimenomaan sen mukanaan tuoman mielikuvan. Olemme valmiimpia maksamaan huomattavastikin enemmän tuotteesta tai palvelusta, joka tuo mukanaan lisäarvoa, kuten statusta (Apple) tai turvallisuuden tunnetta (Toyota). Brändi on se lisäarvo, josta olemme valmiita maksamaan ”ylimääräistä”.

3. Brändi toimii suojakilpenä

Vahva brändi myös suojaa yritystä kriisitilanteissa tai kilpailijoita vastaan. Vahvalla brändillä varustettu yritys esimerkiksi saa helpommin anteeksi mahdolliset virheet, eivätkä suuremmatkaan kriisit oikein hoidettuna todennäköisesti vaikuta yrityksen kannattavuuteen pitkällä tähtäimellä. Yrityksen vahva asema markkinoilla myös todennäköisesti rajoittaa alalle tulevien kilpailijoiden määrää tai ainakin vaikeuttaa niiden markkina-aseman kasvua.

Haluatko saavuttaa menestystä kanssamme?

Jätä yhteystietosi sitoumuksetta, niin toimitusjohtajamme Janni on sinuun yhteydessä.

Laita viesti!

    Top