Praxia

Loimme salolaiselle yrittäjälle strategiaa tukevan yritysilmeen

TIMELINE

2016-

STATUS

Ready to eat.

INGREDIENTS

Yritysilme
Verkkosivut
Markkinointi

DETAILS

Salossa toimivalle, osteopaatti, fysioterapeutti Antti Rindellille luotiin uusi yritysilme, joka sisälsi nimen, logon, graafisen ohjeiston ja verkkosivut kuvineen.

OUR RECIPE

Yritysilmeen luominen toteutettiin tiiviissä yhteistyössä ja vuoropuhelussa yrittäjän kanssa. Suunnitelman pohjana toimi yrittäjän pitkän aikavälin strategia, jonka myötä yritysilmeestä luotiin ajaton ja tulevaisuuden tarpeiden mukaan muokkautuva.

Värimäärittelyssä ja logon muodoissa haluttiin korostaa liikettä, terveyttä ja voimaa. Sana praxia tulee lääketieteellisestä päätteestä, joka tarkoittaa jonkin asian tai liikkeen saavuttamista tai suorittamista. Uudessa yritysilmeessä haluttiin fysioterapia- ja osteopatiapalveluita lähestyä kivun sijaan hyvänolontunteen ja parantuneen elämänlaadun kautta.

Yritysilmeen lisäksi Praxialle toteutettiin liiketoimintaa tukevat verkkosivut ja kuvamaailma, jonka keskiössä on ihmisen hyvinvointi. Yhteistyö jatkuu edelleen ja vastaamme Praxian markkinoinnista.

Top