Scroll Top

Laadukkaan sisältö­markkinoinnin sankari on asiakas

Parhaimmillaan hyvin toteutettu sisällöntuotanto ja sillä aikaansaatu vuorovaikutus johtaa uusien asiakassuhteiden syntymiseen ja nykyisten vahvistamiseen.

Sisältömarkkinointi ei ole yksisuuntainen nuoli, sisältömarkkinoinnissa yritys palvelee asiakasta ja keskustelee asiakkaan kanssa asiakkaalle merkityksellisten sisältöjen avulla.

Vahvoja brändejä luodaan tunteita herättämällä

Kukapa haluaisi käyttää aikaansa kiinnostamattoman, tylsän sisällön parissa. Kanava vaihtuu, lehden sivun kääntyy, verkkosivulla klikataan muualle, sähköpostia ei avata, somessa pyyhkäistään eteenpäin. Sisällön on oltava aitoa, jännittävää, hyödyllistä, viihdyttävää – siihen käytetyn ajan arvoista. Brändin pitää saada vastaanottaja aktivoitumaan: tykkäämään, jakamaan, klikkaamaan, keskustelemaan.

Kun vastaanottaja aktivoituu, sen seurauksena sisältö leviää ilman rahallista tukea, orgaanisesti. Suunnitelmallinen sisältömarkkinointi tuo tuloksia ja luonnollista kasvua orgaanisesti laadukkaan ja aidon vuorovaikutuksen avulla – ilman ostettuja tykkäyksiä tai näkyvyyden nostoa.

Toimivan sisältö-
markkinoinnin Top 3:

1. Yrityksen liiketoiminnan tavoitteisiin pohjautuva suunnittelu

2. Laadukas sisällöntuotanto ja asiakkaalle aidon lisäarvon tuottaminen

3. Onnistumisen mittaaminen ja analysointi

Hyvin suunniteltu sisältömarkkinointi on tavoitteellista

Hyvä sisältömarkkinointi on aina strategista markkinointiviestintää sisältäen tavoitteet, sisältökonseptit, eri kanavien roolit ja kohderyhmät sekä mittarit. Sisältömarkkinoinnin ei pidä olla kiveen hakattu dokumentti tai käytäntö, sillä sisällön tulee muokkautua peilautuen aiemmin tuotettuun sisältöön, sen analysointiin, oppimiseen ja käytännön soveltamiseen – ennen kaikkea kääntää katse brändistä asiakkaan kokemaan hyötyyn.

Oleellisinta on, että yritys voi sisältöjensä avulla johdattaa potentiaalisen asiakkaan tarpeen herättämisen, vaihtoehtojen tutkimisen ja etsimisen kautta päätöksentekoon ja toimintaan.

Nämä asiakkaamme hyödyntävät sisällöntuotannon palveluitamme!

Kaipaatko ideoita sisällöntuotantoon?

Mietitään yhdessä miten sisältömarkkinointi voisi vauhdittaa sinun liiketoimintaasi!

JANNI AREVA

Interior Architect & CEO
janni@bakerycreative.fi
+358 44 562 94 82

    Leave a comment

    You must be logged in to post a comment.
    Top